Privacybeleid

Privacybeleid van `Het Kaartenhuis` Horsterweg 155 3853 JB ERMELO

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten.

- DOELEINDEN VAN GEBRUIK
Het Kaartenhuis erkent de privacy vragen die er zijn bij bezoekers van onze website. In het bijzonder erkennen wij het belang van het beschermen van persoonlijke en identificeerbare informatie die over bezoekers wordt verzameld.
Om u toch optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat we in bepaalde gevallen uw gegevens opslaan. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten, voor relatiebeheer en zo nodig voor het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Het Kaartenhuis, haar relaties en haar medewerkers. Bij het bezoeken van onze website worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons geregistreerd. Wij houden wel gegevens bij die geen persoonlijke informatie bevatten, dit doen we met Google Analytics. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.
Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u klant wilt worden en een bestelling wil plaatsen. Deze informatie zal door ons uitsluitend voor deze diensten worden gebruikt.

- VERSTREKKING AAN DERDEN
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

- GEBRUIK VAN COOKIES
Cookies zijn stukjes informatie die door een website op een lokale computer worden opgeslagen. Bijvoorbeeld voorkeuren of taalinstellingen. Wij maken op onze website geen gebruik van cookies waarvoor uw toestemming vereist is.

- LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Op onze website kunnen links staan naar andere websites die door derden beheerd worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie en het privacybeleid op deze websites. Lees voor de zekerheid de privacyverklaring van de websites die je bezoekt.

- BEVEILIGING
Onze leverancier van de website maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

- INZAGE
U mag ons vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u ons verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@kaartenhuisermelo.nl.